Zaštita tržišnog natjecanja

  • Usklađenost transakcija sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja
  • Prijave namjere koncentracije
  • Vođenje postupaka vezanih uz zloupotrebu vladajućeg položaja