Radno pravo

  • Općenita pitanja vezana uz radne odnose
  • Sastav internih radnopravnih akata (npr. pravilnika o radu, odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka i povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, internih sistematizacija i reogranizacija)
  • Raskidi i otkazi ugovora o radu
  • Radni sporovi