Građansko pravo

  • Obvezno pravo
  • Odštetno pravo
  • Nekretnine (kupnja i prodaja, razvojni projekti, gradnja, prostorno uređenje, zakup)
  • Zemljišnoknjižno pravo