Bankarstvo, financije i tržišta kapitala

  • Pravni savjeti u vezi bankarskih i financijskih transakcija te transakcija vrijednosnim papirima
  • Pravni savjeti vezani uz izdavanje obveznica
  • Izrada ugovora o financijskom i operativnom leasingu
  • Pravni savjeti o obvezama prema regulatornim tijelima