UKRATKO

Odvjetničko društvo Božić i partneri d.o.o. od svog osnutka 2014. godine, svojim strankama, koje obuhvaćaju domaće i strane pravne osobe iz različitih gospodarskih grana (financijske institucije, osiguravajuća društva, proizvođači i uvoznici, trgovci), kao i domaće i strane fizičke osobe, pruža sveobuhvatne pravne usluge i personaliziranu podršku u svim granama prava, uz snažan naglasak na građansko, trgovačko pravo i pravo društava, radno pravo te prekršajno pravo.

Društvo je osnovano s namjerom pokretanja odvjetničke prakse međunarodnog profila koja će inozemnim i domaćim strankama u Republici Hrvatskoj pružati pravnu podršku u skladu s najvišim standardima odvjetničke struke. U svom poslovanju društvo je prije svega usredotočeno na izgradnju profesionalnog odnosa i povjerenja te na kontinuiranu predanost razumijevanju poslovanja i potreba svake pojedine od vlastitih stranaka, sve u svrhu dosljednog pružanja visokokvalitetnih pravnih usluga. Na taj je način društvo uspjelo pratiti svoje stranke od samih početaka njihovih poslovnih aktivnosti pa sve do savjetovanja tijekom složenih transakcija, istovremeno im pomažući u rješavanju svakog eventualnog spora ili pravnog pitanja koje bi se pojavilo u njihovom poslovanju.

Takav pristup omogućio je stvaranje dugotrajnog uspješnog poslovnog odnosa i pristupačnosti svakoj stranci koja u svakom trenutku može ostvariti izravan kontakt i žurnu podršku u svim svojim pravnim potrebama. Kombinacija znanja, odlučnosti, stručnosti, pouzdanosti, efikasnosti, etičnosti i profesionalnosti, jamstvo je pružanja sveobuhvatne usluge pravne pomoći i pravnog savjetovanja svim strankama te, kao takva, istovremeno predstavlja i temeljno načelo djelovanja društva u odvjetničkom pozivu.

Odvjetničko društvo Božić i partneri d.o.o. je u suradnji sa jednako predanim i poslovno osviještenim stručnjakom ulažući svo svoje iskustvo, vrijeme i know-how razvilo vlastiti informatički alat – sa svrhom što učinkovitijeg i bržeg rješavanja predmeta te informiranja stranaka. Svojim poslovanjem koje u prvi plan stavlja potrebe klijenata s ciljem ostvarenja vrhunskih rezultata društvo nameće visoke standarde domaćoj odvjetničkoj praksi. Svi zaposlenici odlično vladaju engleskim jezikom i svakodnevno ga koriste, a komunikacija se redovito odvija i na drugim jezicima, primjerice njemačkom, talijanskom i francuskom.

Društvo je dobro povezano s cijenjenim poslovnim subjektima, revizorima, financijskim i poreznim savjetnicima / konzultantima te svakodnevno surađuje s brojnim državnim, upravnim i sudskim tijelima, a pritom je član sljedećih organizacija: AHK (Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore), European Lawyers Group i Hrvatske udruge za mirenje (HUM).