MARKO VODANOVIĆ

Obrazovanje:
2014. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2017. Pravosudni ispit

Glavna područja rada:
građansko pravo, pravo osiguranja, rješavanje sporova, stečaj i predstečaj, trgovačko pravo i pravo društava, radno pravo ovršno pravo

Strani jezici:
Engleski i talijanski

Opis:

Odvjetnik Marko Vodanović od završetka studija kontinuirano radi na poslovima iz različitih pravnih područja te je slijedom navedenog stekao zavidnu razinu opsežnog i sveobuhvatnog poslovnog iskustva i stručnog znanja. Tijekom spomenutog razdoblja istaknuo se u radu sa različitim raznovrsnim strankama, kao i u rješavanju složenih pravnih pitanja i problema.

Svakodnevno strankama pruža pravne usluge zastupanja i savjetovanja u različitim vrstama sporova i postupaka te usklađuje njihovo poslovanje s pozitivnim pravnim propisima i praksom nacionalnih nadzornih tijela, aktivno sudjelujući u procesima implementacije odgovarajućih regulatornih zahtjeva.