JOSIP PERIĆ

Obrazovanje:
2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (magna cum laude)
2013. Faculté de Droit et de Science Politique, Université de Reims Champagne-Ardenne
(Erasmus program studentske razmjene)
2015. Pravosudni ispit

Glavna područja rada:
građansko pravo, pravo osiguranja, rješavanje sporova, stečaj i predstečaj, trgovačko pravo i pravo društava, radno pravo, ovršno pravo

Strani jezici:
Engleski i francuski

Opis:

Mlađi partner, Josip Perić, odvjetnik je s više od 5 godina poslovnog iskustva koji posjeduje opsežno
stručno znanje usavršavano u vrhunskim odvjetničkim društvima i uredima. Istovremeno je postao i polaznikom poslijediplomskog doktorskog studija europskog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te trenutačno izrađuje vlastitu doktorsku disertaciju.

U dnevnoj praksi zastupa stranke u mnogobrojnim i raznovrsnim sudskim i arbitražnim postupcima te savjetuje korporativne stranke odvjetničkog društva u različitim aspektima građanskog, trgovačkog i radnog prava, kao i u usklađivanju njihovog poslovanja s praksom i regulativom nacionalnih nadzornih tijela (AZTN, AZOP, HNB), te aktivno sudjeluje u implementaciji odgovarajućih regulatorno nadzornih zahtjeva, a osobito na području zaštite osobnih podataka te europskog prava. Također posjeduje značajno iskustvo sudjelovanja u više postupaka savjetovanja značajnih poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj prilikom implementacije Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u njihovom poslovanju.